Lieve volgers,

Ook dit jaar zet ik mij weer in voor Actie Klaasje, editie 2022 🎁
Actie Klaasje zorgt er elk jaar voor dat kinderen die in een moeilijke situatie leven een sinterklaas cadeautje krijgen op 5 december, want helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Samen geven we cadeautjes aan kinderen in een AZC of noodopvang, kinderen in de maatschappelijke opvang, in kindertehuizen en in woongroepen.

Deze actie is al jaren zó ontzettend waardevol en resulteert in glimlachen van oor tot oor! Maar dit realiseren kan niet zonder jullie hulp, daarom mijn vraag: doen jullie (weer) mee? Helpen kan op twee manieren:

  1. Je ontvangt van mij een verlanglijstje en koopt een cadeautje twv 10 euro en levert dit in de weekenden van 12/13 november of 19/20 november bij mij in 🎁
  2. Je doneert 10 euro (via deze Donatie-Link) en ik zorg voor het cadeautje namens jou. Ik koop het nav het verlanglijstje en pak het in voor de kinderen🎁
DOE JE MEE?

Uiteraard kun je ook voor meerdere kinderen meedoen. Weet dat elke cent van je donatie goed wordt besteed, erewoord 🙏🏼 En ken je een organisatie of instantie die iets wil bijdragen? Stuur me dan even een berichtje – er is volop nodig!

Mocht je verdere vragen hebben, dan mag je me natuurlijk altijd benaderen.

Liefs, hulp Sinterklaas Eva🎁


Dear followers,

Also this year I am committed to Actie Klaasje, edition 2022
Actie Klaasje ensures every year that children who live in a difficult situation receive a Sinterklaas gift on December 5, because unfortunately that is not obvious for all children in The Netherlands. Together, we give presents to children in asylumcenters or emergency shelters, children in social care, in children’s homes and in residential groups.

This action has been so valuable for many years and results in smiles from ear to ear! But I am realizing this is not possible without your help, so my question is: are you participating this year (again)? You can help in two ways:

  • You will receive a wishlist from me and you can buy a gift worth 10 euros yourself and then deliver it to me on the weekends of November 12/13 or November 19/20 🎁
  • You donate 10 euros (you can donate HERE) and I will take care of the present on your behalf. I buy it from the wish-list and pack it for the kids 🎁
WILL YOU JOIN?

Of course you can also participate for several children. Know that every cent of your donation is well spent, promise 🙏🏼 And do you know an organization that wants to contribute? Send me a message – we need plenty of supplies still!

If you have any further questions, you can of course always contact me.

Love, bonus Sinterklaas Eva 🎁